§ 3. - Wyznaczenie kontyngentów cukru za czas od 1 października 1925 r. do 30 września 1926 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.4.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1926 r.
§  3.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 1926 r.