Wyznaczenie instytucji powierniczej dla niemieckich następczych kas oszczędności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.93.718

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 lutego 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W POROZUMIENIU Z MINISTREM SKARBU
z dnia 21 września 1931 r.
o wyznaczeniu instytucji powierniczej dla niemieckich następczych kas oszczędności.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji polsko-niemieckiego układu w sprawie kas oszczędności (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 54) zarządza się co następuje:
Zgodnie z art. 13 i 23 układu polsko-niemieckiego w sprawie kas oszczędności, podpisanego w Berlinie dnia 14 grudnia 1928 r. (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr. 19, poz. 108) wyznacza się Komunalny Bank Kredytowy w Poznaniu na instytucję powierniczą dla następujących niemieckich kas oszczędności:
1)
die Stadtsparkasse Beuthen (Oberschl.),
2)
die Städtische Sparkasse Bomst,
3)
die Kreissparkasse Bütow,
4)
die Stadtsparkasse Bütow,
5)
die Kreissparkasse des Netzekreises in Schönlanke,
6)
die Kreis- und Stadtsiparkasse Fraustadt,
7)
die Kreis- und Stadtsparkasse Gross Wartenberg,
8)
die Kreissparkasse Guhrau,
9)
die Stadt-, Spar- und Girokasse in Hindenburg (Oberschl.),
10)
die Kreissparkasse des Lauenburger Kreises in Lauenburg,
11)
die Kreis- und Sparkasse Marienwerder,
12)
die Kreissparkasse Meseritz,
13)
die Kreissparkasse Namslau,
14)
die Sparkasse des Kreises, Osterode in Osterode (Ostpr.),
15)
die Stadt-, Spar- und Girokasse Ratibor,
16)
die Sparkasse des Kreises Rosenberg in Rosenberg (Westpr.),
17)
die Kreissparkasse Schlochau,
18)
die Städtische Sparkasse Tirschtiegel,
19)
die Städtische Sparkasse Unruhstadt.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 16 lutego 1931 roku.