§ 2. - Wyznaczenie dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1880

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 2014 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.