§ 1. - Wyznaczenie dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1880

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 2014 r.
§  1.
Wyznacza się:
1)
Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej;
2)
Dyrektora Izby Celnej w Warszawie, jako organ odwoławczy od decyzji i postanowień wydanych przez Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu w sprawach, o których mowa w pkt 1.