§ 7. - Wyznaczanie władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.35.241

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1948 r.
§  7.
1.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie 1 miesiąca od dnia jego ogłoszenia.
2.
Równocześnie tracą moc obowiązującą §§ 19, 49 i 50 rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej i Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1934 r. w sprawie wykonania ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 5, poz. 32) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 stycznia 1947 r. o organizacji i zakresie działania urzędów inwalidzkich I i II instancji (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 86).