§ 6. - Wyznaczanie władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.35.241

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1948 r.
§  6.
Przedstawicieli inwalidów i ich zastępców powołuje wojewoda (Prezydent m. st. Warszawy) spośród kandydatów przedstawionych przez miejscowy zarząd okręgowy Związku Inwalidów Wojennych R. P. Przedstawicielem tym może być inwalida, liczący co najmniej 30 lat, nieposzlakowanej przeszłości i zamieszkały na obszarze działania komisji.