Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.47.408

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 czerwca 1922 r.

DEKRET
z dnia 14 czerwca 1922 r.
o wywłaszczeniu rzeźni końskiej w Grochowie na rzecz Gminy m. st. Warszawy.

Na zasadzie art. 1 i 2 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych, oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej (Dz. P. P. P. № 14 poz. 162) i w myśl uchwały Rady Ministrów z dnia 26 maja 1922 r., stanowię co na stępuje:
Na rzecz gminy m. st. Warszawy ulega przymusowemu wywłaszczeniu część kolonji № 8 we wsi Grochów Las, stanowiącej własność spadkobierców Pauliny Sztencelowej, o powierzchni 552.875 metrów kw., wraz ze znajdującemi się na niej budynkami, zgodnie z planem sytuacyjnym z daty Warszawa 20 listopada 1919 r. № 4799.