Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.110.729

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 grudnia 1920 r.

DEKRET
NACZELNIKA PAŃSTWA
z dnia 19 listopada 1920 r.
o wywłaszczeniu nieruchomości na rzecz budowy kanału żeglugi Bug Warszawa.

Na zasadzie ustawy z dnia 9 lipca 1919 r. (Dz. Praw P. P z 1919 r. № 59, poz. 356) o budowie kanałów żeglownych tudzież regulacji rzek żeglownych i spławnych i na mocy art. 1, 2 i 0 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw P. P z 1919 r. № 4, poz. 162) w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowe m na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej tudzież w myśl uchwały Rady Ministrów stanowię co następuje:
Art.  1.

Na rzecz budowy kanału żeglugi Bug Warszawa ulegają przymusowemu wywłaszczeniu grunta i nieruchomości w stołecznem mieście Warszawie do 8 hektarów, w gminie Brudno powiatu warszawskiego - do 213 hektarów; razem o powierzchni nieprzekraczającej 221 hektarów wraz z budynkami i wszystkiem, co na tych gruntach się znajduje.

Art.  2.

Rzeczone grunta i nieruchomości ulegają natychmiastowemu zajęciu po dokonaniu opisu.