Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.76.520

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 września 1921 r.

DEKRET
z dnia 22 sierpnia 1921 r.
o wywłaszczeniu na rzecz Polskiej Kolei Państwowej gruntów dla celów eksploatacji żwirowni Słoników gminy Skierniewki powiatu Skierniewickiego.

Na mocy art. 1, 2 i 20 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych jadowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej (Dz. Pr. P. P. № 14, poz. 162) (w myśl uchwały Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1921 r. stanowią co następuje:
§  1. Na potrzeby kolei państwowych ulegają wywłaszczeniu przymusowemu następujące grunty, zawierające pokłady żwiru:
a) grunty, zajęte na ten cel w czasie wojny przez b. okupantów przy km. 233. O linji Warszawa-Sosnowiec, należące do włościan wsi Słomkowa powiatu Skierniewickiego gminy Skierniewki, o powierzchni 24a 50 m2,
b) grunty, przyległe do gruntów, wyszczególnionych pod lit. a) wraz z zawartemi w nich pokładami żwiru, należące również do włościan wsi Słomkowa powiatu Skierniewickiego gminy Skierniewki, o powierzchni 1 ha 22a 89 m2, razem 1 ha 47a 39 m2, czyli 2 morgi 189,7 prętów kw.
§  2. Rzeczone grunty wraz z pokładami żwiru ulegają natychmiastowemu zajęciu, po dokonaniu opisu.