Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.7.48

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 lutego 1922 r.

DEKRET
z dnia 12 stycznia 1922 r.
o wywłaszczeniu gruntu na rzecz utworzenia nowego cmentarza grzebalnego w Kijach.

Na mocy art. 1 i 2 dekretu z 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej (Dz. P. P. P. № 14, poz. 162) i zgodnie z uchwalą Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1921 r. stanowią co następuje:
Na rzecz utworzenia nowego cmentarza grzebalnego we wsi Kije powiatu pińczowskiego województwa kieleckiego z gruntów dóbr Kije będących własnością Jana Skarbka-Tłuchowskiego ulega wywłaszczeniu działka gruntu o powierzchni 6 morgów, położona przy drodze wiodącej przez tę wieś z Kielc do Pińczowa.