Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.7.49

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 lutego 1922 r.

DEKRET
z dnia 14 stycznia 1922 r.
o wywłaszczeniu gruntu na rzecz rozszerzenia żydowskiego cmentarza grzebalnego w Źychlinie.

Na mocy art. 1 i 2 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych, lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej (Dz. P. P. P. № 14, poz. 162) i zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1922 r. stanowię co następuję:
Na rzecz rozszerzenia cmentarza grzebalnego gminy wyznaniowej żydowskiej w Żychlinie, powiatu kutnowskiego ulega wywłaszczeniu przylegająca do tegoż od strony. północnej działka gruntu o powierzchni 154,038 prętów z osady Leonów, stanowiącej własność Władysława Dębickiego.