Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.107.781

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 grudnia 1921 r.

DEKRET
z dnia 7 grudnia 1921 r.
o wywłaszczeniu gruntu na rzecz rozszerzenia cmentarza grzebalnego w Szańcu.

Na mocy art. 1 i 2 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych, lądowych i wodnych, oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej (Dz. P. P. P. № 14, poz. 162) oraz przy uwzględnieniu przepisów tegoż dekretu, dotyczących sposobu wywłaszczenia, i zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1921 r. stanowię co następuje:
Na rzecz rozszerzenia cmentarza grzebalnego w Szańcu, gm. szanieckiej, pow. stopnickiego, województwa kieleckiego, ulegają przymusowemu wywłaszczeniu przylegające do tegoż cmentarza grunta, a mianowicie:
1) z gruntów, będących własnością Władysława Szafrańca i Jana Głąba, 2 działki o powierzchni: pierwsza 192.76 metrów kw., druga 5338.17 metrów kw., łącznie zatem 5530.93 metrów kw.;
2) z gruntów, będących własnością Jana, Macieja i Franciszka Lasiów, działka o powierzchni 2889 metrów kw.;
3) z gruntów, będących własnością Eisika Weinreicha działka o powierzchni 4190.34 metrów kw.