Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.108.708

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 listopada 1920 r.

DEKRET
z dnia 3 listopada 1920 r.
o wywłaszczeniu gruntu na rzecz cmentarza grzebalnego w Lisowie.

Na mocy art. 1, 2 i 20 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych, lądowych i wodnych, oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej (Dz. Pr. № 14/19 poz. 162) i w myśl uchwały Rady Ministrów - stanowię co następuje:
Art.  1.

Na rzecz rozszerzenia cmentarza grzebalnego w Lisowie, pow. Stopnickiego, gm. Maleszowa, ulega wywłaszczeniu przymusowemu przylegający do obecnego cmentarza grunt, o powierzchni około 3 morgów 50 prętów, ze wszystkiemi położonemi na nim budynkami, należący do folwarku Józefów, wydzielonego z majątku Lisów i przedstawiający własność Moszka Tarkieltauba.

Art.  2.

Rzeczony grunt ulega natychmiastowemu zajęciu po dokonaniu opisu.