Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.36.305

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 maja 1922 r.

DEKRET
z dnia 5 maja 1922 r.
o wywłaszczeniu gruntu na kopalnię balastu na rzecz kolei wąskotorowej użytku publicznego Piaseczno-Czersk.

Na mocy art. 1, 2 i 20 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych, lądowych i wodnych, oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej (Dz. P. P. P. №14, poz. 162) i w myśl uchwały Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1922 r. stanowię, co następuje.:
§  1. Na kopalnię balastu dla potrzeb kolei wąskotorowej użytku publicznego Piaseczno-Czersk, wybudowanej przez Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych, ulegają przymusowemu wywłaszczeniu na rzecz wspomnianego Towarzystwa, jako właściciela tejże kolei, położone we wsi Grudzkowola gminy Kobylin powiatu grójeckiego działki gruntu o powierzchni:
a) 4.644,87 metrów kw., stanowiąca własność Katana Stanisława,
b) 24.837,36 metrów kw., stanowiąca własność Katana Ignacego, ogółem gruntu o powierzchni 29.432,23 metrów kw.
§  2. Rzeczone grunty ulegają natychmiastowemu zajęciu po dokonaniu opisu.