Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.108.709

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 listopada 1920 r.

DEKRET
z dnia 3 listopada 1920 r.
o wywłaszczeniu gruntów pod budowę kolei wąskotorowej Sochaczew-Tułowice-Wyszogród.

Na mocy art. 1, 2 i 20 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych, lądowych i wodnych, oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej i w myśl uchwały Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1920 r. - stanowię co następuje:
Art.  1.

Wymienione poniżej grunta, potrzebne pod budowę kolei wąskotorowej użyteczności publicznej Sochaczew-Tułowice-Wyszogród, podjętą ni mocy zezwolenia Ministerstwa Kolei Żelaznych z dnia 25 sierpnia 1919 r. № 449605/44933, wydanego Sejmikowi powiatu Sochaczewskiego, a mianowicie:

a) 5 morgów 190 prętów, stanowiących własność Kazimierza Paciorkowskiego stosownie do rejentalnego aktu, sporządzonego w Sochaczewie dnia 25 czerwca 1919 r. za № 358;.
b) 50 prętów, stanowiących własność Józefa Jakubowskiego stosownie do rejentalnego aktu, sporządzonego w Sochaczewie dnia-dnia 30 września 1919 r. za № 541;
c) 180 prętów, przeznaczonych na przeprowadzenie ulic z gruntów majątku Czerwonka (działki parcelacyjnej № 3) i należących do hipotecznego właściciela tego majątku, Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego, -

ogółem 6 morgów 120 prętów, ulegają przymusowemu wywłaszczeniu na rzecz Sochaczewskiego Związku Komunalnego.

Art.  2.

Rzeczone grunta ulegają natychmiastowemu zajęciu po dokonaniu opisu.