Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.25.207

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 kwietnia 1922 r.

DEKRET
z dnia 29 marca 1922 r.
o wywłaszczeniu gruntów na rzecz Zarządu Polskich Kolei Państwowych celem eksploatacji żwirowni przy st. Koszary na linji Kowel-Chełm.

Na mocy art. 1, 2 i 20 dekretu z 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych, lądowych i wodnych, oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej (Dz. P. P. P. № 14, poz. 162) i w myśl uchwały Rady Ministrów z 6 marca 1922 r. stanowię co następuje:
§  1. Na rzecz Zarządu Polskich Kolei Państwowych ulegają wywłaszczeniu przymusowemu grunty, zawierające pokłady żwiru, oraz mające być użyte pod budową bocznicy kolejowej, prowadzącej do żwirowni, należące do Konstantego Szampowalskiego, w Koszarach Nowych, gminy Stare Koszary, powiatu kowelskiego, przy km. 219 szlaku Dąblin-Kowel położone, o powierzchni 15 ha. 73 a. 58.5 m. kw., czyli 28 morgów 30.9 prętów kw.
§  2. Powyższe grunty wraz z pokładami żwiru ulegają natychmiastowemu zajęciu po dokonaniu opisu.