Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.77.439

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 września 1919 r.

DEKRET
NACZELNIKA PAŃSTWA
o wywłaszczeniu gruntów na rzecz przebudowy węzła kolejowego warszawskiego.

Art.  1.

Na zasadzie art. 3 ustawy o przebudowie węzła kolejowego warszawskiego z dnia 19 lipca 1919 (Dz. Pr. № 63 poz. 369) ulegają przymusowemu wywłaszczeniu na rzecz tejże przebudowy grunty w st. m. Warszawie do 150 hekt., w obrębie powiatu warszawskiego do 430 hekt., radzymińskiego do 20 hekt., razem do 600 hektarów wraz z budynkami i wszystkiem, co na tych gruntach się znajduje.

Art.  2.

Rzeczone grunty i nieruchomości ulegają natychmiastowemu zajęciu po dokonaniu opisu w myśl ustępu końcowego art. 20-go dekretu z dnia 7-go lutego 1919 r. (Dz. Pr. Nr. 14 poz. 162).

Warszawa, dnia 2 września 1919 r.