Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.14.120

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 marca 1922 r.

Dekret
z dnia 18 lutego 1922 r.
o wywłaszczeniu gruntów na rzecz kolei państwowych przy stacji Zagdżdżon.

Na mocy art. 1, 2 i 20 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o przymusowem wywłaszczeniu na użytek dróg, żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej (Dz. P. P. P. № 14, poz. 162) i w myśl uchwały Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1922 r. stanowią co następuje:
§  1. Na potrzeby kolei państwowych ulegają przymusowemu wywłaszczeniu grunty o łącznym obszarze 2.221 metrów kw., należące do Piotra i Pawła Warchołów, położone we wsi Zagożdżon, gminy Jedlnia, powiatu Kozienickiego, przy stacji Zagożdżon szlaku kolejowego Radom-Dęblin.
§  2. Rzeczone grunty ulegają natychmiastowemu zajęciu po dokonaniu opisu.

Naczelnik Państwa: