Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.6.38

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 stycznia 1922 r.

DEKRET
z dnia 12 stycznia 1922 r.
o wywłaszczeniu gruntów na rzecz budowy rzymsko-katolickiego kościoła parafjalnego w Łosewie.

Na mocy art. 1 i 2 dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej (Dz. P. P. P. № 14, poz. 162) i w myśl uchwały Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1921 r.- stanowię co następuje:
Na rzecz budowy rzymsko-katolickiego kościoła parafjalnego we wsi Łosewo, powiatu kolneńskiego, województwa białostockiego, ulegają przymusowemu wywłaszczeniu z gruntów będących w posiadaniu:
1) Ignacego Drążka - działka o powierzchni 1.357,62 m. kw.,
2) Ignacego Lesieńskiego-działka o powierzchni 1.163,97 m. kw.,
3) Franciszki i Stanisława Góralczyków-działka o powierzchni 980,43 m. kw.,
4) Antoniego Marchewki-działka o powierzchni 791,89 m. kw.
5) Pawła Szumowskiego-działka o powierzchni 605,35 m. kw.,

wszystkie w tejże wsi Łosewo położone.