Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.4.18

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 stycznia 1922 r.

DEKRET
z dnia 5 stycznia 1922 r.
o wywłaszczeniu gruntów na rzecz budowy kolei wąskotorowej Krzywda - Huta Dąbrowa.

Na mocy art. 1, 2 i 20 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych, Jadowych i wodnych, oraz wszelkich urządzeń użyteczności, publicznej (Dz. P. P. P. № 14, poz. 162), i w myśl uchwały Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1921 r. stanowię co następuje:
§  1. Zezwalam na wywłaszczenie gruntów wraz ze znajdującemi się na nich budynkami na rzecz prowadzonej przez Hermana Lewy'ego na mocy pozwolenia Ministerstwa Kolei Żelaznych z dnia 24 maja 1919 r. № 44314 budowy wąskotorowej kolei użyteczności publicznej Krzywda-Huta Dąbrowa, stanowiącej własność Skarbu Państwa mianowicie:
I. We wsi Radoryż Kościelny pow. Łukowskiego działek gruntu o powierzchni:
1) 46 m. kw. Warownego Antoniego,
2) 1815*20 m. kw. Beczeka Piotra i Piszcza Grzegorza,
3) 169*30 m. kw. Piszcza Grzegorza,
4) 459*27 m. kw. Koślacza Jana,
5) 399*50 m. kw. Sprychy Stanisława,
6) 330*60 m. kw. Jalowskiego Grzegorza,
7) 406*60 m. kw. Jalowskiego Franciszka,
8) 108*30 m. kw. Jalowskiego Jana,
9) 2181 m. kw. Mućki Michała,
10) 2392*80 m. kw. Beczeka Jakóba.
II. We wsi Krzywda pow. Łukowskiego działek gruntu o powierzchni:
1) 50 m. kw. Kota Szymona,
2) 348*62 m. kw. Lamka Stanisława,
3) 301*23 m. kw. Kota Kazimierza,
4) 572 m. kw. Kota Antoniego,
5) 190 m. kw. Kota Józefa,
6) 45 m. kw. Abramka Józefa,
7) 52*50 m. kw. Ochnika Szymona,
8) 97*50,m. kw. Abramka Jana,
9) 85 m. kw. Strzyżewskiego Józefa,
10) 76*95 m. kw. Strzyżewskiego Feliksa.
11) 79*15 m. kw. Strzyżewskiego Kacpra,
12) 77*94 m. kw. Strzyżewskiego Wojciecha,
13) 90*52 m. kw. Osinki Stanisława,
14) 176*35 m. kw. Mateńki Rocha,
15) 1013*50 m. kw. Dadosiewicza Łukasza,
16) 1886 m. kw. Gontarczyka Tomasza,
17) 342 m. kw. Kendry Antoniego,
18) 452*50 m. kw. Wojcischowskiego Ignacego,
19) 328*50 m. kw. Wojciechowskiego Franciszka,
20) 277 m. kw. Sady'ego Leona,
21) 265 m. kw. Mateńki Tomasza,
22) 200 m. kw. Mateńki Szymona,
23) 272 m. kw. Lamka Jana,
24) 17.88 m. kw. Kota Jana,
25) 6*88 m. kw. Chudka Józefa,
26) 34*65 m kw. Kota Franciszka,
27) 24*75 m. kw. Kota Michała,
28) 114*50 m. kw. Połeciowej Małgorzaty,
29) 87*25 m. kw. Koniecznej Łucji,
30) 242*70 m. kw. nieużytków, stanowiących wspólną własność wsi Krzywdy,
III. W dobrach Krzywda powiatu Łukowskiego działek gruntu o powierzchni 20479*64 m. kw., stanowiących własność Władysława Mieczysława 2-ga imion Szulca-Holnickiego; ogółem gruntów o powierzchni 36599*28 m. kw.
§  2. Powyższe grunty ulegają po dokonaniu opisu natychmiastowemu zajęciu.