Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.45.274

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 czerwca 1920 r.

DEKRET
z dnia 1 czerwca 1920 r.
o wywłaszczeniu gruntów na rzecz budowy kolei państwowych: I. Łódź-Kutno-Płock, II. Płock-Sierpc z przebudową wąskotorowej linji Nasielsk-Sierpc, oraz III. Kutno-Strzałków.

Na mocy art. 1, 2 i 20 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r., w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej, i w myśl uchwały Rady Ministrów stanowią co następuje:
Art.  1.

Na potrzeby budowy kolei państwowych, postanowionej ustawami z dnia 11 kwietnia 1919 r. (Dz. Pr. Nr 32, poz. 266, 267 i 268), ulegają wywłaszczeniu przymusowemu grunty wraz z budynkami i wszystkiem, co na tych gruntach się znajduje:

I. na rzeoz budowy kolei Łódź-Kutno-Płock, w powiatach: Łódzkim-do 129 hekt. Łęczyckim-do 146 hekt, Gostyńskim-do 157 hekt., Kutnowskim-do 123 hekt. i Płockim-do 126 hekt., razem do 681 hekt.;
II. na rzecz budowy kolei Płock-Sierpc z przebudową wąskotorowej linji Nasielsk-Sierpc, w powiatach: Płockim-do 101 hekt., Sierpeckim-do 202 hekt., Płońskim-do 223 hekt. i Pułtuskim-do 39 hekt., razem do 565 hekt.;
III. na rzecz budowy kolei Kutno-Strzałków, w powiatach: Kutnowskim-do 107 hekt., Kolskim-do 144 hekt, Słupeckim-do 67 hekt. i Konińskim do 162 hekt., razem do 480 hekt.
Art.  2.

Rzeczone grunty i inne nieruchomości ulegają natychmiastowemu zajęciu po dokonaniu opisu.

Warszawa, dnia 1 czerwca 1920 r.