Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.35.295

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 maja 1922 r.

DEKRET
z dnia 5 maja 1922 r.
o wywłaszczeniu gruntów na rozbudową warsztatów kolejowych w Pruszkowie.

Na mocy art. 1, 2 i 20 dekretu z 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o przymusowem wywłaszczeniu na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych, lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej (Dz. P. P. P. № 14, poz. 162) i w myśl uchwały Rady Ministrów z 21 kwietnia 1922 r. - stanowią co następuje.
§  1. Na potrzeby rozbudowy warsztatów kolejowych w Pruszkowie ulegają przymusowemu wywłaszczeniu grunty położone przy stacji kolejowej Pruszków w powiecie warszawskim o ogólnej powierzchni 13 ha. 44 a. 94,7 m2, a mianowicie:
a) z rozparcelowanego folwarku Tworki 1 ha. 78 a. 92.3 m2
b) z folwarku Józefina lit. A.-8 ha. 63 a. 89 m2,
c) ze wsi Żbikówek-1 ha. 7 a. 91,4 m2 i
d) z kolonji Nowa-Droga-1 ha. 94 a. 22 m2. wraz z budynkami i ze wszystkiem, co na tych gruntach się znajduje.
§  2. Powyższe grunty ulegają natychmiastowemu zajęciu po dokonaniu opisu.