Wystąpienie państwa Alauitów z liczby Państw, należących do Międzynarodowych Układów Pocztowych, podpisanych w Madrycie dnia 30 listopada 1920 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.1.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 stycznia 1926 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 grudnia 1925 r.
w sprawie wystąpienia Państwa Alauitów z liczby Państw należących do Międzynarodowych Układów Pocztowych, podpisanych w Madrycie dnia 30 listopada 1920 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Związkowego Rządu Szwajcarskiego, że przystąpienie Państwa Alauitów do Międzynarodowych Aktów, podpisanych w Madrycie dnia 30 listopada 1920 roku, a mianowicie:
1)
Światowej Konwencji Pocztowej,
2)
Międzynarodowej Umowy, dotyczącej wymiany listów i pudełek z podaną wartością,
3)
Międzynarodowej Umowy, dotyczącej przekazów pocztowych,
4)
Międzynarodowej Konwencji, dotyczącej wymiany paczek pocztowych,

(Dz. U. R. P. z 1923 r. № 108 poz. 845, 846, 848, 847), zostaje unieważnione z dniem 28 sierpnia 1926 r.