§ 4. - Wysokość zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.12.47

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 1953 r.
§  4.
Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 marca 1950 r. w sprawie zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy (Dz. U. Nr 9, poz. 97).