§ 1. - Wysokość zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.12.47

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 1953 r.
§  1.
1.
Ustala się następującą wysokość zasiłków dziennych:
Grupy miejscowości
IIIIIIIV
Osoby uprawnionew gminachw miastach liczących do 12.000 mieszkańcóww miastach liczących od 12.000 do 50.000 mieszkańcóww miastach liczących ponad 50.000 mieszkańców
a) na małżonka3,204,005,306,10
b) na dziecko,

brata,

siostrę i

każdego z

rodziców

1,602,102,703,10
2.
Ogólna kwota zasiłku dziennego dla rodziny żołnierza bez względu na ilość osób uprawnionych nie może przekraczać:

7,80 zł w miejscowościach grupy I,

9,90 zł w miejscowościach grupy II,

13,30 zł w miejscowościach grupy III,

15,60 zł w miejscowościach grupy IV.

3.
W przypadku gdyby suma zasiłków dziennych przypadających na poszczególnych członków rodziny przekraczała odpowiednią kwotę ogólną (ust. 2), ta ostatnia ulega podziałowi w częściach równych na każdego z członków rodziny.