§ 1. - Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1535

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2023 r.
§  1. 
Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w dziedzinach:
1)
anestezjologia i intensywna terapia,
2)
chirurgia dziecięca,
3)
chirurgia ogólna,
4)
chirurgia onkologiczna,
5)
choroby wewnętrzne,
6)
choroby zakaźne,
7)
geriatria,
8)
hematologia,
9)
kardiologia dziecięca,
10)
medycyna paliatywna,
11)
medycyna ratunkowa,
12)
medycyna rodzinna,
13)
neonatologia,
14)
neurologia,
15)
neurologia dziecięca,
16)
onkologia i hematologia dziecięca,
17)
onkologia kliniczna,
18)
patomorfologia,
19)
pediatria,
20)
psychiatria,
21)
psychiatria dzieci i młodzieży,
22)
radioterapia onkologiczna,
23)
stomatologia dziecięca

- w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 8308 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie - 9063 zł.