§ 3. - Wysokość wynagrodzenia członków Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2017.1755 - OpenLEX

§ 3. - Wysokość wynagrodzenia członków Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1755

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2017 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.