§ 2. - Wysokość wynagrodzenia członków Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2017.1755 - OpenLEX

§ 2. - Wysokość wynagrodzenia członków Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1755

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2017 r.
§  2. 
W przypadku gdy suma wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Rady w danym miesiącu powodowałaby przekroczenie limitu, o którym mowa odpowiednio w art. 12 ust. 2 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady powodującego przekroczenie tego limitu nie wypłaca się.