§ 2. - Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. - Dz.U.2014.1608 t.j. - OpenLEX

§ 2. - Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1608 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 listopada 2014 r.
§  2.
Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1)
chodników, poboczy, placów w ciągach dróg krajowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych oraz pasów dzielących - 2 zł;
2)
jezdni do 20% szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych, torowisk oraz elementów drogi wymienionych w pkt 1, jeżeli znajdują się w pasie drogowym - 3 zł;
3)
jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 6 zł;
4)
jezdni powyżej 50% do 100% szerokości - 10 zł;
5)
pozostałych elementów pasa drogowego - 1 zł.