Wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1330

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 3 lipca 2017 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

Na podstawie art. 85 ust. 4b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew w zależności od obwodu pnia, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków krzewów w zależności od powierzchni krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW I GATUNKÓW DRZEW W ZALEŻNOŚCI OD OBWODU PNIA

Lp.Obwód pnia drzewa w cm mierzonego na wysokości 130 cmStawki w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego

na wysokości 130 cm dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew

12345
kasztanowiec zwyczajny,

klon jesionolistny,

klon srebrzysty,

platan klonolistny,

robinia akacjowa,

topola,

wierzba

brzoza, czeremcha, czereśnia, daglezja,

dąb czerwony,

glediczja trójcierniowa, jesion, jodła -

z wyjątkiem jodły koreańskiej,

kasztan jadalny,

kasztanowiec - pozostałe gatunki,

klon czerwony,

klon jawor,

klon zwyczajny, lipa, metasekwoja chińska, modrzew, olcha,

orzech, sofora chińska, sosna, sumak, świerk, wiąz, wiśnia - z wyjątkiem ałyczy

i wiśni wonnej,

żywotnik olbrzymi

ałycza, ambrowiec balsamiczny,

buk pospolity,

choina kanadyjska, cypryśnik błotny,

dąb - z wyjątkiem dębu czerwonego,

grab pospolity,

grusza, jabłoń,

jarząb pospolity,

klon polny,

kłęk amerykański, korkowiec amurski, leszczyna turecka, magnolia, miłorząb japoński, morwa, orzesznik, rokitnik zwyczajny, surmia, tulipanowiec amerykański,

wiśnia wonna

cis, cyprysik, głóg, jałowiec, jarząb - pozostałe gatunki, jodła koreańska, oliwnik, żywotnik zachodnirodzaje

i gatunki

drzew

inne niż wymienione

w grupach 1-4

1do 10012255517025
2od 10115307021030

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW I GATUNKÓW KRZEWÓW W ZALEŻNOŚCI OD POWIERZCHNI KRZEWU ALBO KRZEWÓW ROSNĄCYCH W SKUPISKU

Lp.Powierzchnia

krzewu albo

krzewów rosnących

w skupisku

w m2

Stawki w zł za 1 m2 powierzchni krzewu albo krzewów rosnących

w skupisku dla poszczególnych rodzajów i gatunków krzewów

dereń rozłogowy, róża pomarszczona,

sumak, tawuła kutnerowata,

świdośliwa kłosowa

pozostałe rodzaje

i gatunki krzewów

1do 1001040
2od 1011050
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).