§ 4. - Wysokość procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminy uiszczania tej składki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.745 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 czerwca 2014 r.
§  4. 
Do wpłat składki za IV kwartał 2003 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.