§ 2. - Wysokość opłaty za złożenie wniosku o wydanie lub zmianę zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej... - Dz.U.2018.2291 - OpenLEX

§ 2. - Wysokość opłaty za złożenie wniosku o wydanie lub zmianę zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej - wyjątku szpitalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2291

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.
§  2. 
Opłata za złożenie wniosku o zmianę zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej - wyjątku szpitalnego wynosi 3000 zł.