Wysokość opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1412

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych

Na podstawie art. 365 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty:
1)
od wniosku o wydanie w postaci papierowej:
a)
odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zwykłych,
b)
odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zupełnych,
c)
wyciągu z księgi wieczystej:
15 zł - za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,
20 zł - za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,
25 zł - za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,
30 zł - za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej,

pomnożone przez liczbę żądanych wyciągów,

d)
zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł pomnożone przez liczbę żądanych zaświadczeń;
2)
od złożonego, na podstawie art. 364 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wniosku o wydanie, w celu samodzielnego wydrukowania:
a)
odpisu zwykłego księgi wieczystej - 20 zł,
b)
odpisu zupełnego księgi wieczystej - 50 zł,
c)
wyciągu z księgi wieczystej:
5 zł - za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,
10 zł - za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,
15 zł - za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,
20 zł - za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej,
d)
zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 5 zł;
3)
od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych - 20 zł.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2013 r.