Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.543

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 maja 2012 r.
§  4. Opłaty wnoszone na poczet 2013 r. mogą być przyjmowane w 2012 r. według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 r.