Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.543

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 maja 2012 r.
§  1. Ustala się opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2013 w wysokości:
1) za używanie odbiornika radiofonicznego - 5,65 zł za jeden miesiąc;
2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiofonicznego - 18,65 zł za jeden miesiąc.