§ 3. - Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżki za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.104.877

Akt utracił moc
Wersja od: 7 września 2005 r.
§  3.
Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych od dnia 1 października 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., po uwzględnieniu zniżek, o których mowa w § 2, wynosi:
1)
za używanie odbiornika radiofonicznego:
a)
9,70 zł za dwa miesiące,
b)
14,60 zł za trzy miesiące;
2)
za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego:
a)
30,80 zł za dwa miesiące,
b)
46,10 zł za trzy miesiące.