§ 3. - Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. - Dz.U.2020.1596 - OpenLEX

§ 3. - Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1596

Akt utracił moc
Wersja od: 16 września 2020 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.