§ 7. - Wysokość i warunki wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości. - Dz.U.2002.66.597 - OpenLEX

§ 7. - Wysokość i warunki wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.66.597

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 maja 2002 r.
§  7. 
W razie przeniesienia obojga małżonków będących urzędnikami do tej samej miejscowości, świadczenia wymienione w § 1 wypłaca się tylko temu z małżonków, który otrzymuje ryczałt zgodnie z § 6 ust. 2.