§ 6. - Wysokość i warunki wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości. - Dz.U.2002.66.597 - OpenLEX

§ 6. - Wysokość i warunki wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.66.597

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 maja 2002 r.
§  6. 
1. 
Ryczałt z tytułu przeniesienia wypłaca się urzędnikowi przesiedlającemu się bez rodziny w wysokości 50%, a urzędnikowi przesiedlającemu się wraz z rodziną w wysokości 100% jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługującego za miesiąc, w którym nastąpiło przesiedlenie, obliczonego jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.
2. 
W razie przeniesienia obojga małżonków będących urzędnikami, którzy w związku z przeniesieniem przesiedlają się do tej samej miejscowości, wypłaca się tylko jeden ryczałt z tytułu przeniesienia w wysokości 100% jednomiesięcznego wynagrodzenia małżonka pobierającego wynagrodzenie wyższe, obliczonego jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.