§ 2. - Wysokość i warunki wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości. - Dz.U.2002.66.597 - OpenLEX

§ 2. - Wysokość i warunki wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.66.597

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 maja 2002 r.
§  2. 
Świadczenia z tytułu przeniesienia wymienione w § 1 wypłaca urząd, do którego urzędnik państwowy, zwany dalej "urzędnikiem", został przeniesiony.