§ 10. - Wysokość i warunki wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości. - Dz.U.2002.66.597 - OpenLEX

§ 10. - Wysokość i warunki wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.66.597

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 maja 2002 r.
§  10. 
1. 
Niezależnie od pobieranego dodatku za rozłąkę, o którym mowa w § 9, urzędnikowi zwraca się koszty przejazdu, o których mowa w § 1 pkt 7.
2. 
Jeżeli urzędnik nie stawił się do pracy w ustalonym terminie bez uzasadnionej przyczyny, zwrotu kosztów przejazdu, o których mowa w ust. 1, nie wypłaca się.