§ 8. - [Wejście w życie] - Wysokość i sposób obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.663 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2023 r.
§  8.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.2)