§ 5. - [Ryczałt dla osoby przybranej do osoby okazywanej] - Wysokość i sposób obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.663 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2023 r.
§  5.  [Ryczałt dla osoby przybranej do osoby okazywanej]
Ryczałt dla osoby przybranej do osoby okazywanej, podczas okazania przeprowadzonego na podstawie art. 173 § 1-3 Kodeksu postępowania karnego, za jednorazowy udział w okazaniu wynosi 12 zł.