§ 2. - Wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2018 r. - Dz.U.2017.2214 - OpenLEX

§ 2. - Wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2018 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2214

Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2017 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.