Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.14.189

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
o wysokości dodatków krajowych do państwowych podatków na potrzeby Galicji w r. 1919.

Na pokrycie potrzeb Galicji w r. 1919 upoważnia się Wydział Krajowy Galicji i Lodomerji wraz z W. Ks. Krakowskiem do pobierania dodatków krajowych do państwowych podatków w czasie od 1-go stycznia 1919 r. do 31 grudnia 1919 r. według następującej skali:
a) po 72 h. od każdej korony całej przypisanej należytości w państwowym podatku gruntowym, domowo - czynszowym, domowo-klasowym i w 5% podatku od domów wolnych od podatku czynszowego;
b) po 78 h. od każdej korony całej przypisanej należytości w państwowych podatkach bezpośrednich osobistych, wprowadzonych ustawą z 25 października 1896 r. Dz. Ustaw Państwa № 220, z wyjątkiem podatku dochodowego, unormowanego ustawą z 23 stycznia 1914 r. Dz. U. P. № 13.

Dan w Warszawie, dnia 4 lutego 1919 r.