Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 55/05. - Dz.U.2006.119.819 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 55/05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.119.819

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 2006 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 26 czerwca 2006 r.
sygn. akt SK 55/05

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska - przewodniczący,

Ewa Łętowska,

Janusz Niemcewicz,

Jerzy Stępień,

Bohdan Zdziennicki - sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 26 czerwca 2006 r., skargi konstytucyjnej Stanisława Czyża o zbadanie zgodności art. 48 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

Art. 48 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) jest zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji.