Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 28/10. - Dz.U.2012.1095 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 28/10.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1095

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 października 2012 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 25 września 2012 r.
sygn. akt SK 28/10

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Zbigniew Cieślak - przewodniczący,

Stanisław Biernat,

Maria Gintowt-Jankowicz,

Mirosław Granat - II sprawozdawca,

Teresa Liszcz - I sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniach 15 maja i 25 września 2012 r., skargi konstytucyjnej Zygmunta Goli o zbadanie zgodności art. 55 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 55. § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) w zakresie, w jakim nadaje ustanowionemu w nim terminowi do wniesienia aktu oskarżenia charakter prekluzyjny, jest zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.