Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 26/03.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.11.101

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 stycznia 2004 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 20 stycznia 2004 r.
sygn. akt SK 26/03

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Mazurkiewicz - przewodniczący,

Marian Grzybowski,

Wiesław Johann,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

Ewa Łętowska - sprawozdawca,

protokolant: Dorota Raczkowska-Paluch,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego, Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 20 stycznia 2004 r., skargi konstytucyjnej Spółki Akcyjnej TWIGGER o zbadanie zgodności art. 769 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) z art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

orzeka:

Art. 769 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296) jest niezgodny z art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.