Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 7/08. - Dz.U.2009.63.531 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 7/08.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.63.531

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 kwietnia 2009 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 7 kwietnia 2009 r.
sygn. akt P 7/08

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Ewa Łętowska - przewodniczący,

Stanisław Biernat,

Zbigniew Cieślak,

Maria Gintowt-Jankowicz,

Andrzej Rzepliński - sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem sądów przedstawiających pytania prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2009 r., połączonych pytań prawnych Sądu Rejonowego we Wschowie, czy art. 178a § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) jest zgodny z art. 32 ust. 1, art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji,

orzeka:

Art. 178a § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji.