Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 2/99.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.61.680

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 1999 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 6 lipca 1999 r.
sygn. akt P. 2/99.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Mączyński - przewodniczący,

Krzysztof Kolasiński,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

Ferdynand Rymarz - sprawozdawca,

Jadwiga Skórzewska-Łosiak,

protokolant: Joanna Szymczak,

po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 1999 r. na rozprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego III Wydział Karny we Wrocławiu, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prokuratora Generalnego, czy przepis art. 9 § 2 ustawy z dnia 20 marca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554) jest zgodny z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 9 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 113, poz. 715) jest zgodny z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.